Co je nutné vědět o zvířeti

Práce se zvířetem se zdá složitější než s člověkem. Člověk si řekne, kde má problém, popíše typ bolesti atp. U zvířete to není možné, ale zase je možné na zvířeti snáze než na člověku detekovat markantní příznaky důležité pro správný výběr preparátu. Lze provést poměrně snadno i amatérskou prohlídku zvířete, která odhalí nesrovnalosti oproti předchozímu zdravotnímu stavu. Stačí někdy najít jen jeden příznak a soustředit se pak na příznaky, které jsou s ním obvykle spojeny. Nejprve je nutné vědět, na co by se měl chovatel soustředit při prohlídce zvířete.

 

V první řadě musí majitel nebo chovatel zvíře dobře znát, aby věděl, co je u něho normální a běžné, aby získal standard, podle kterého bude hledat odlišnosti.

 

Nejprve je nutné posoudit chování. Všímat si, kde zvíře tráví svůj čas, jestli dodržuje svůj obvyklý denní režim, jak reaguje na své okolí včetně svého chovatele. Je potřeba posoudit chuť k jídlu, změny jeho chutí. Jeho postoj, zda není zvíře shrbené, a chůzi, zda například nekulhá, zda chůze není strnulá apod.


Další prohlídka se týká kvality srsti nebo kůže, zda není zježená, bez lesku, zda nepůsobí špinavým dojmem, zda není příliš mastná a zda na kůži nejsou viditelné nějaké kožní změny. Následuje prohlídka sliznic, zda nenajdeme výtok, zda nejsou zarudlé, nebo naopak nápadně bílé. Nesmíme vynechat oči. Posoudit jejich lesk, zda nevidíme šedivý závoj v oku; zarudlá bělima má také svoji příčinu.


Všímáme si povrchu těla, kde nám pomůže i hmat, zda tam nejsou otoky, výčnělky nebo naopak prohloubení. Pohmatem zjišťujeme tělíska ve svalovině, na mléčné žláze a v podkoží. Důležitá je jejich konzistence. Může být dřevnatá, těstovitá, rosolovitá a vodnatá (jako igelitový pytlík s vodou). Tělíska pod kůží nebo ve svalovině mohou být také mízní uzliny. Proto pro laika je důležitá symetrie. Pokud jsou tělíska na stejných místech těla vpravo a vlevo, může jít jen o mízní uzliny.


Pokud budou asymetrická, bude tam nějaké postižení. Každé narušení symetrie je podezřelé. Stejným způsobem kontrolujeme osrstění, symetrická ztráta srsti bývá v souvislosti s vnitřními orgány, asymetrická souvisí většinou s parazity nebo infekcí.


Velmi užitečným způsobem vyšetření pro naše účely a při tom velmi málo používaným je detekování vyzařovaného tepla z určitých oblastí těla. Nejprve zkusíme pomalu přejet rukou nad tělem zvířete ve vzdálenosti asi 2 až 3 cm. V případě zánětu cítíme nad postiženou oblastí vyzařované teplo. V případě degenerativního postižení naopak cítíme jakoby chladná místa. Po tomto distančním vyšetření pak můžeme přiložit ruku na tělo a zjistit v kontaktu se srstí nebo pokožkou teplé či chladné okrsky. Naopak to příliš nejde. Nejprve tedy bez kontaktu, dokonce tento údaj je pro naše potřeby důležitější, protože takto detekované teplo jde z hloubi těla a na povrchu je teplota změněna jen nepatrně. Teprve potom zjistíme kontaktní teplotu, která spíš naznačuje povrchové postižení. Tolik k obecnému laickému vyšetření.


Pokud najdeme na zvířeti symptomy nějakého postižení je velice důležitým vodítkem délka trvání těchto nesrovnalostí. Pokud potíže přetrvávají déle než měsíc, není možné podávat regenerační preparáty přímo, tj. např Regavet na onemocnění jater, Renovet na onemocnění ledvin, Korovet na onemocnění cév nebo srdce. Vždy je potřeba připravit regeneraci většinou preparátem, který je v Pentagramu o jednu pozici dále ve směru pohybu hodinových ručiček. Po úvodní přípravě, která může být zkrácená třeba na třetinu běžné regenerační doby je nutné udělat minimálně 3 denní přestávku a teprve potom použít regenerační preprát charakteristický pro nalezené problémy. Když to neuděláme, může dojít k dramatickému zhoršení symptomů.


V žádném případě nelze podávat koncentráty březím samicím. Mohlo by dojít k poškození plodu vlivem upřednostnění vyývoje orgánů, které jsou charakteristické pro koncentrát, před orgány, které se právě vyvíjejí u plodu. Lze použít jen na akutní stavy, a to po dobu maximálně 3 dnů. Po tuto dobu nelze prakticky do vývoje plodu zasáhnout.

MVDr. Lubomír Chmelař, PhD


Webdesign Strita.Design & Development CMS www.vades.cz

Icons by http://dryicons.com