Nervový systém a chování

Problémy nervového aparátu

Na nervové poruchy způsobené infekcí musíme působit nejprve na eliminaci infekce, a pak teprve se zaměřit na úpravu funkce nervového systému. Ale většinou je čas v těchto případech neúprosný. Řešením je podávání preparátu na infekci a současně Korovetu. Ten snižuje intenzitu zánětu, působí proti infekčním otokům a aktivuje relaxační fázi nervových vzruchů. Po překonání prvotní akutní fáze onemocnění je pro regeneraci nervového systému nejvhodnější Gynevet. Podporuje reparaci narušených, ale ještě živých nervových buněk, eliminuje jejich tukovou degeneraci. Na obnovení mezibuněčných spojení mezi nervovými buňkami je dobře vyzkoušen Etovet. Podporuje ukládání do trvalé paměti, eliminuje chaotické chování mozkových center, stimuluje patologicky utlumená centra. Gynevet současně s protiinfekčními preparáty regeneruje záněty nervů a redukuje jimi vyvolané bolesti. Lokálně působí proti bolesti zevně aplikovaný Audivet.

Epilepsie

Je zvláštní kapitolou, protože může mít více příčin. Bohužel se nedají ve valné většině případů příliš dobře odhalit. Velmi dobře působí na epilepsii Korovet, jehož účinek lze posílit současnou aplikací Fytovetu. Pokud zvíře používá antiepileptika, je vhodné, v závislosti na zlepšování stavu, jejich podávání postupně redukovat. Podle našich zkušeností asi v 50% případů lze podávání antiepileptik úplně odbourat. Záleží samozřejmě na příčině epilepsie. Určitou pomocí je změření zvířete Supertronikem a otestování nejvhodnějšího preparátu na jeho individuální stav. Je to však metoda u zvířat příliš náročná a je možné ji používat jen výjimečně.

Chování zvířete

Je možné ovlivnit jen patologické odchylky v chování. Nelze ovlivnit vrozenou agresivitu nebo jinou dědičně zakódovanou poruchu chování. Etovet poskytuje nejlepší výsledky. Tlumí reaktivitu na hluk, střelbu, silvestrovské petardy. Zlepšuje schopnost koncentrace, proto působí na zmatenost, zbrklost, neposlušnost, přílišnou reaktivitu. Podporuje ukládání informací do trvalé paměti, proto je vhodným doplňkem při výcviku zvířete. Zároveň působí na mobilizaci energie v těle a usměrňuje tuto energii na výkon. Dlouhodobé poruchy chování způsobené stárnutím zvířete je možné řešit podáváním humánního Geriatrimu, který dlouhodobě zlepšuje kondici, napomáhá přes produkci serotoninu za světla dobré náladě a přes produkci melatoninu za tmy dobrému spánku.

MVDr. Lubomír Chmelař, PhD


Webdesign Strita.Design & Development CMS www.vades.cz

Icons by http://dryicons.com