Pentagram - zákonitosti

Emocionální vztahy v Pentagramu

Každá emoce je následována za normálních fyziologických okolností emocí následujícího prvku. Vztahy lze popsat příkladem přepadení v parku. Večer za tmy jde dáma parkem, když vtom ji přepadně nějaký muž. První projevenou emocí je strach elementu VODA. Ten přechází po směru hodinových ručiček ve zlost elementu DŘEVA. Vylije se adrenalin a v náhlém přílivu energie se dáma útočníkovi pomocí deštníku ubrání. Samozřejmě z úspěšného zásahu má radost elementu OHNĚ. Pak však přechází energie na prvek ZEMĚ, což je sympatie, empatie, a dáma si všimne, že útočník se zkrvavený bezmocně válí po zemi. Energie se přenáší na element KOVU což je emoce smutek. Na závěr incidentu převažuje emoce smutku, dáma má výčitky svědomí, že to s obranou přehnala. Když zjistí, že údajný útočník se chtěl pouze zeptat, kolik je hodin, přechází smutek opět ve strach, jak to vysvětlí policii. U bezprostředních zvířat je tento cyklus emocí velmi bouřlivý. Pes na vstupující osobu do bytu reaguje strachem, je nervózní, kňučí, pak rychle přechází ve zlost, štěká, pak poznává člověka a mění štěkot v radostné kňučení, bezprostředně potom přechází v sympatii a po bouřlivém uvítání se zklidní a upadne do smutku, když se mu člověk nemůže nadále věnovat.

Pokud je v tomto koloběhu blok, cyklus není uzavřen a nevyjádřené emoce se hromadí do podoby mentálního stresu a postižení orgánů elementu. Pokud je blok například na prvku OHNĚ, energie se hromadí na předcházejícím prvku DŘEVA a akutně postihuje orgány tohoto elementu. Jsou postižena játra, žlučník, dochází k tukové degeneraci vnitřních orgánů, k tloustnutí, jsou postižené klouby. Chronicky postižené jsou orgány s nedostatkem energie, tj. za blokem. Jsou postiženy orgány na elementu ZEMĚ. Na mozku a nervovém systému se projevuje tuková degenerace, je postižena sliznice žaludku, parenchymatické orgány trpí tukovou degenerací, je postižena slinivka včetně tvorby insulinu a slezina a tím buněčná imunita. Řešením pro všechna tato postižení je odblokování elementu ohně. Tj. při příznacích typických pro prvek dřevo a zároveň pro prvek země budeme řešit regeneraci preparátem Korovet. Takto můžeme pokračovat pro blok na každém elementu. Lze na tomto příkladu vysvětlit, že ke vzniku zdravotního problému stačí emoční blok, v tomto případě potlačení radosti. Samozřejmě i orgánové postižení, v tomto případě třeba porucha prokrvení, hormonální dysbalance, vyvolá úplně stejný problém a navíc ovlivní stejným způsobem i emoce.

Z hlediska regenerace je ovšem jedno, zda byl primární psychický nebo orgánový insult. Primární je koloběh po směru hodinových ručiček. Vytvoření bloku na jednom z prvků se projeví akutní problémy na prvku předcházejícím blok a chronické problémy na prvku následujícím. Tim se zvýrazní vztah negativní kontroly což jsou šipky po směru hodinových ručiček a přes jeden prvek, v tomto příkladě z prvku dřeva na prvek země. Pokud blok teprve vzniká, jsou symptomy jen na jednom prvku. V tom případě lze řešit regeneraci přímo. Prvek s příznaky odpovídá preparátu tohoto elementu. V tomto případě jaterní postižení vyžaduje Regavet. Je to ale spíše u mladých jedinců. Dosažením dospělosti už se jedná většinou o rozvinutý stav blokového postižení a musíme vybírat preparát analýzou Penatgramu. Jakmile najdeme symptomy charakteristické pro dva různé elementy, musíme využít této pomůcky.

MVDr. Lubomír Chmelař, PhD


Webdesign Strita.Design & Development CMS www.vades.cz

Icons by http://dryicons.com