Představení pentagramu

Pentagram pěti prvků

je mnemotechnická pomůcka pro lékaře a léčitele. Její používání zjednodušuje výklad nejrůznějších chorob a hlavně umožňuje velmi dobře předvídat rozvoj choroby a také její původ. Není účelem pátrat po původu tohoto symbolu a jeho využití. Někdo přičítá první používání taoistickým mnichům, jsou zde ale indicie, že i oni přejali celou filozofii od šamanů východní sibiře. To pro nás není podstatné. Podstatná je úloha Pentagramu, jako novodobé pomůcky, která značně zjednodušuje nalezení původu problému v organizmu, umožňuje individuálně předvídat průběh choroby a pomáhá vybrat správný regenerační postup.

Pentagram se skládá z pěti prvků, které na sebe navzájem působí ve směru hodinových ručiček tvořivými vztahy: na kovu kondenzuje voda, která dává růst dřevo, které živí oheň, který vrací zemi, ze které se dobývá kov. Proti směru hodinových ručiček působí destruktivními vztahy. Voda způsobuje korozi kovu, kovem rozrušujeme zemi, země dusí oheň, oheň spaluje dřevo a dřevo (nádoba) omezuje vodu. Pro potřeby správného výběru preparátu jsou nejdůležitější vztahy negativní kontroly po směru hodinových ručiček a přes jeden prvek. Na každém prvku najdem přesně 4 meridiány, které sdružují příslušné orgánové systémy. Meridiány mají název podle poledníků, které pokrývají zeměkouli. Meridiány akupunkturní jsou jejich obdobou a kdyby organizmus měl podobu koule, byla by shoda 100%. Vzhledem k vývoji končetin došlo k přemístění meridiánů do složitějších struktur. Původní meridiány jsou zachovány na trupu.

Na prvku KOVU najdeme meridián tlustého střeva (Ic), meridián kůže (Ků), meridán plic (Pl) a meridián vazivové degenerace (VD). Celý prvek charakterizuje barva, která je na rozdíl od tradiční čínské medicíny červená, dále chuť, která je palčivá, smysl čich, emoce smutek. Prvek VODA obsahuje meridián močopohlavního systému (močového měchýře Mm), meridián lymfatického systému (Ly), meridián ledvin (R), meridián imunitního systému (Im). Typická barva je modrá, chuť slaná, smysl sluch a emoce strach. Prvek DŘEVO obsahuje meridiány žlučníku (Žl), tukové degenerace (TD), jater (J) a meridián kloubní degenerace (KD). Prvek OHEŇ obsahuje meridiány tenkého střeva (Ts), hormonálního systému (Ho), srdce (Sr) a systému cévního (Cs). Barva je červenofialová, chuť hořká, smysl hmat, emoce radost. Posledním elementem je ZEMĚ, která obsahuje meridiány žaludku (Ža), nervového systému (Ns), degenerace parenchymatózních orgánů (OD) a meridián sleziny a slinivky (Sl). Barva je žlutá až béžová, chuť sladká, smyslem je chuť a konečně emocí je sympatie, empatie, citlivost. Na stránce Pentagram - zákonitosti zjistíte, jak vlastně pracuje tělo v návaznosti na emocích a psychice.

MVDr. Lubomír Chmelař, PhD


Webdesign Strita.Design & Development CMS www.vades.cz

Icons by http://dryicons.com