Problémy stárnutí

Problémy stárnutí

Univerzálním prostředkem pro prevenci je profylaktické podávání Cytovetu 2x až 3x do roka po dobu 2 až 3 týdnů. Cytovet eliminuje volné radikály, které se na rozvoji příznaků stáří podílejí největší měrou. U zvířat žijících v ekologicky zatíženém prostředí se výsledky podávání Cytovetu projevují nejmarkantněji.

Další možností je použití humánního preprátu Geriatrim. Obsahuje největší množství karotenoidů, luteinu a také extrakt kořene kudzu wine, který působí za tmy na produkci hormonu melatoninu a za dne hormonu serotoninu, které významně zlepšují chování zvířete. Proto je Geriatrim vhodnější na následky změny v chování následkem stárnutí zvířete a Cytovet naopak při ekologické zátěži. Vhodné je preventivní podávání Cytovetu a Geriatrimu střídavě.

Cíleně je nevhodnějším preparátem pro uvedení staršího zvířete do původní kondice Renovet. Nachází uplatnění při šednutí srsti, při postižení kloubů, při problémech s močením, prostatou, ledvinami, sluchem a častými záněty zevního zvukovodu. U starších zvířat je vhodné nejprve připravit terén pro působení Renovetu pomocí Regavetu, který působí na metabolismus a detoxikaci těla. Odstraňuje případné reverzní reakce, které by mohl Renovet vyvolat. Zlepšuje podmínky pro regeneraci ledvin, protože zlepšením detoxikace v těle nejsou ledviny nadále atakovány případnými toxickými metabolity. Z pomocných preparátů jsou na místě již zmíněný humánní Geriatrim, Fytovet pro doplnění chybějících minerálů, Omegavet pro saturaci nenasycenými mastnými kyselinami a v případě problémů s konzistencí výkalů anebo při perverzních chutích bude velmi vhodným doplňkem Probiovet.

MVDr. Lubomír Chmelař, PhD


Webdesign Strita.Design & Development CMS www.vades.cz

Icons by http://dryicons.com